NOAH er en frivillig organisasjon som blant annet arbeider for øke dyrs status i samfunnet og øke forståelsen for dyrs behov.

– Forsterker hetsen

Buskapet til Jenny Rolness er sendt ut til en rekke redaksjoner. Her står blant annet å lese:

«Media kan medvirke til gode holdninger til dyr, men dessverre også til det motsatte. Artikler med beskrivelse av måker som "mannevonde" og "aggressive", og fremstillingen av måker som en plage og trussel, kan være med på å forsterke hetsen, som igjen kan føre til ulovlige handlinger. Hver sommer anmelder NOAH en rekke saker som gjelder mishandling og ulovlig dreping av måker, og dette året er ikke noe unntak. Måkeungene er et lett bytte for rovdyr og mennesker, siden de forlater reiret kort tid etter klekking...»

Anmelder flere saker

Veterinær Siri Martinsen i NOAH melder i helga at terneungene som skal ha blitt tråkket, kakket og slått ihjel på taket til Shell i Finnsnes er siste sak i rekken av flere anmeldelser de nå forbereder. Hendelsen ble filmet av Lisa Eidissen.

– NOAH anmelder denne saken, som er tydelige lovbrudd og alvorlig dyremishandling. Man ser at en mann går rundt med skaftet på en rive og kakker istykker det som etter all sannsynlighet er fugleunger på taket. Man ser ham også målrettet tråkke på dem. Ved ett tilfelle løftes en relatit stor unge opp etter vingen og daskes i bakken igjen. Alt pågår mens foreldrene flyr tydelig stresset over, sier Siri Martinsen i ei pressemelding.

Se filmen fra Finnsnes her!

– Har god hukommelse

Jenny Rolness framholder at mange måkeforeldre nok har opplevd at ungene er blitt drept av mennesker. Hun skriver videre at de har god hukommelse, og erfaringer går videre til neste generasjon. Hun mener derfor at det er forståelig at de er påpasselige:

«... Men det dreier seg bare om harmløse skinnangrep, som er deres eneste måte å beskytte ungene. Hver dag er det nye saker om grov vold mennesker imellom. Det blir derfor absurd å fremstille små, harmløse måker som en trussel.

Likens er det mye fokus på måker på spisesteder, der de forsyner seg av bordene, og på badeplasser, der de også er uønsket. Når måkene heller ikke alltid er velkomne på holmer og andre steder ved sjøen der folk har hus eller hytter, er det snart ingen steder igjen der de tillates å være. Overfiske har drevet dem bort fra de opprinnelige hekkeområdene i havet. Når de i større grad enn før må leve på avfall og dette fører til konflikter med folk, er det viktig å minne om årsaken til måkenes forflytning, at dette er menneskeskapt og noe vi ikke kan klandre måkene for. Og når folk vil "bli kvitt" måkene, er det også viktig å minne om at alle fuglearter er freda i hekketida, og at artene fiskemåke, hettemåke, krykkje og sildemåke er rødlista og totalfreda...»