Ved ferge- og hurtigbåtterminalen på Brekstad har ID-kontrollører på forsvarsbussen den siste tiden stått med våpen. Våpenet som har vært benyttet er Forsvarets automatgevær Heckler & Koch 416 (HK 416).

Bussen transporterer gjester og ansatte som skal til og fra Ørland hovedflystasjon.– Grunnen til ID-sjekken er for å lette innpasseringen ved hovedporten. Slik unngår vi lange køer, sier Olav Ramberg, stabssjef ved Ørland hovedflystasjon.KommunikasjonssviktBildet øverst i saken, som viser en soldat med våpen, ble tatt 21. august. Senest i dag ble en ID-kontrollør observert med automatgevær. Det skulle ifølge Forsvaret aldri ha skjedd.– Det har skjedd en glipp. De skal ikke være bevæpnet, fastslår Ramberg, som sier at det har skjedd en intern kommunikasjonssvikt.– Så fra nå vil man ikke se væpnede soldater ved terminalen?– Nei, det blir rettet opp nå, sier stabssjefen, som ikke vet nøyaktig hvor lenge soldatene har stått med våpen i Brekstad by.Les også: Randi (19) bytter ut vaskemoppen med gevær og kanoner