Ordføreren i vertskommunen for kampflybasen fikk mandag morgen en telefon fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, der han muntlig ble orientert om hovedtrekkene i departementets avgjørelse på innsigelsene til reguleringsplanen for hovedflystasjonen. Etter orienteringen var det en lykkelig ordfører som konstaterer at kommunen fikk gjennomslag for sine støykrav.

- Dette gir meg en veldig god følelse. Vi har sagt at vi skal være en attraktiv og god vertskommune for kampflybasen, samtidig er det viktig at vi tar vare på de innbyggerne vi har i dag, sier Grøntvedt. Han mener Sanners avgjørelse bidrar til dette.

- Jeg er enig med Sanner i at hensynet til innbyggernes helse og trivsel har veid tyngst, sier Grøntvedt. Samtidig har han ikke gitt opp håpet om statlig bidrag til gang- og sykkelveien fra Hårberg til Opphaug, og mener Sanner holder døra på gløtt for at dette kan komme på plass senere.

- Det som skjer nå er kjempeartig. Jeg har jobbet med saken om kampflybasen fra Ørland hovedflystasjon ble foreslått nedlagt i 2007. Nå er det halvannen måned til jeg slutter som ordfører, og da føles det godt å få på plass reguleringsplanen, sier ordfører Grøntvedt. Og legger til at han i tillegg kan markere 30-års bryllupsdag akkurat i dag.