Miljøverndepartementet har fastsatt en forskrift om pliktig organisering og drift av lakseelver. Det innebærer at en del elveeierforeninger må forandre sine vedtekter.

Møte for rettitighetshaverne

Skauga Elveierforening er en av disse. Foreninga har i dag frivillig medlemskap, og organiserer en del  av rettighetshaverne langs elva. Den nye forskriften pålegger alle rettighetshavere til å være medlemmer i et lag som forvalter vassdraget.

Derfor inviterer Skauga Elveierforening samtlige rettighetshavere langs elva til møte i Skaugdal Grendahus hvor denne saken står på sakslista. Styret i foreninga foreslår å tilpasse foreningas vedtekter til den nye forskriften.

Kan protestere

Rettighetshavere som motsetter seg denne framgangsmåten må gjøre det skriftlig til foreninga innen 19. november.

På møtet vil det også bli orientert om Skaugaprosjektet som blant annet handler om å bedre oppvekstvilkårene for laksen i elva.