Disse rådene er det nå Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som publiserer på sin hjemmeside.

Fortrenger andre

Årsaken til at man nå vil ha bukt med blant annet lupinene, er at fiskeplassene blir dårligere, elvebredder gror igjen og prestekrager og blåklokker og mange andre blomster forsvinner fra veikanter og skogkanter hvis de får spre seg.

– Stor probelmer

– Vi har store problemer med lupiner, rips, dagfiol og andre fremmede arter som nå sprer seg for fullt langs elver og veikanter. Vi har sett en eksplosjon av disse artene i fylket de siste åra, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Beate Sundgård. Lupiner forandrer vegetasjonen langs veier og elver som legger til at de er bekymret for hvordan dette vil påvirke livet i og ved elvene og hvordan det påvirker fisket.