Søker om midlertidig tillatelse i to år for ulovlige konstruksjoner