Polaris Media inngikk i går, tirsdag 17. februar, avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Sunnmørsposten AS og Romsdals Budstikke AS samt Edda Ressurs AS sin trykkerivirksomhet i Ålesund og Edda Distribusjon AS sin distribusjonsvirksomhet i Møre og Romsdal fra Edda Media AS, et datterselskap av Mecom Group plc.

Polaris Media vurderer disse enhetene som meget attraktive selskaper, og kjøpet er et ledd i Polaris Medias strategi om å skape et ledende medie- og trykkerikonsern for Nordvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Selskapene har en sterk markedsposisjon i sine regioner og har en offensiv utviklingsstrategi for å ta vare på og styrke denne posisjonen.

Selskapsverdien er fastsatt til NOK 559,3 millioner. I tillegg overtar Polaris Media en kontantbeholdning på NOK 115,7 millioner, slik at totalt vederlag utgjør NOK 675 millioner. Transaksjonen forutsetter at Medietilsynet og Konkurransetilsynet ikke har noen innsigelser, samt godkjennelse fra Mecom Groups banker og generalforsamling.

-Vi er meget fornøyd med den inngåtte avtalen, dette er et kjøp som er helt i tråd med Polaris Medias strategi. Både mediehusene, trykkeri- og distribusjonsvirksomhetene har en ledende posisjon i Møre og Romsdal, og vi ser frem til å videreutvikle denne posisjonen sammen med ledelsen og de ansatte i selskapene” sier konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch, i en kommentar.

Polaris Media vil etter transaksjonen være det ledende mediehuset på Nordvestlandet og i Midt- og Nord-Norge, med en omsetning på ca. NOK 1 700 millioner. Konsernet vil bestå av 21 medieselskaper med papirutgaver og digitale tjenester, 4 radiokanaler, 2 lokal-TV-stasjoner og 4 trykkerivirksomheter, med totalt ca. 1 050 ansatte og 450 avisbud.

Polaris Medias finansielle rådgiver i transaksjonen er Handelsbanken Capital Markets.