En fjerdedel av oss får turopplevelsen ødelagt når vi hører motorstøy fra fritidsbåter.

Det viser en undersøkelse som er gjennomført av Synovate for Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO). 26 prosent svarer i undersøkelsen at de er helt eller ganske enig i at ”når jeg hører motorstøy fra fritidsbåter ødelegger det min turopplevelse ved kysten”.