En gruppe bestående av representanter for fylkeskommunen, Statens vegvesen, kommunen og Fosenvegene AS har vært på befaringer på stedet ved fylkesveg 14. En rekke ulike løsninger er luftet.

Seismiske undersøkelser

– Det framstår som det er tre alternativer som er de mest aktuelle. To inneholder bruk av utfylling, den tredje går på fylling og bru over holmene, forklarte Einer Eian.

Det skal nå utføres seismiske undersøkelser av sjøbunnen i området for å se på hva som er mulig å få til.

Flere av representantene talte for at ei løsning med bru via holmene er det beste og det som er mest framtidsrettet. Dette vil også korte ned avstanden sørover i kommunen.

foto
– Alt annet enn bruløsningen vil bli en skuffelse, framholdt Morgan Tyler Brandsø (H). Foto: Terje Dybvik

Best, men dyrest

– Av de tre alternativene framstår det som den beste, ja, men også den dyreste. Det stipuleres en pris for det arbeidet på 160–170 millioner kroner, kunne Eian opplyse. Det rimeligste løsningen er rundt 90 millioner kroner billigere.

– Alt annet enn bruløsningen vil bli en skuffelse, framholdt Morgan Tyler Brandsø (H).

Andre ville ikke dra det så langt, men syntes å i første rekke å støtte dette forslaget.

20. mars

Einar Eian opplyser om at arbeidsgruppa har ny samling 20. mars, og at man der skal se på hva som kan være mest aktuelle løsningen å gå for. Saken kan komme opp til behandling i fylkesutvalget i Sør-Trøndelag rundt månedsskiftet mars/april.

– Blir det snakk om brualternativet, og vi får til en finansiering, så kan dette bli ferdigstilt i løpet av 2019, opplyste Einar Eian.