Fylkesvei stengt på grunn av steinras

Bildet viser steinraset som har gått ved Måvika sør for Roan sentrum. Foto: Roger Gjessing