Dommen er unntatt offentlighet av hensyn til fornærmede i saken, men selve domslutningen er offentlig. Fosen tingrett dømte mannen til fem år og ni måneders fengsel. Det er tre måneder lengre straff en aktor Bjørn Kristian Soknes sin påstand. Ifølge dommer Benedicte Aas anket tiltalte dommen samme dag som han fikk den forkynt.

Tiltalt for voldtekt

28-åringen var tiltalt etter straffeloven av 1902s paragraf 195 første ledd annet straffalternativ: «For å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie».

Videre var mannen tiltalt etter den såkalte voldtektsparagrafen som er straffeloven av 1902s paragraf 192 første ledd bokstav A jamfør annet ledd bokstav A:

«For ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgangen var samleie».

- Reddere og reddere

Rettssaken mot 28-åringen har vært berammet flere ganger tidligere, men tiltalte møtte ikke opp. Han ble pågrepet i Spania tidligere i år og utlevert til Norge. Fosna-Folket var til stede på rettssakens første dag i Trondheim i april. Der ble det blant annet spilt av et dommeravhør av den fornærmede jenta.

- Jeg ble bare reddere og reddere og turte ikke gjøre noe, er noe av det jenta sa i det tilrettelagte avhøret.

Nektet

Tiltalte nektet straffskyld. Han ga kun korte svar da dommer Benedicte Aas, aktor Bjørn Kristian Soknes og forsvarer Bjørn Erik Rødser stilte ham spørsmål i retten.

- Er det noe du kan si rundt det fornærmede har forklart, spurte dommer Aas.

- Ikke noe annet enn at det ikke er sant, svarte tiltalte.

Aktor Soknes spurte tiltalte om han hadde noen idé om hvorfor fornærmede skulle lyve om noe sånt.

- Jeg har ikke noen forklaring på det, svarte tiltalte.

- Men du tenker på det?

- Jeg tenker på det, men det er ikke min jobb å ha noen oppfatning om det.

- Men det angår vel deg ganske kraftig?

- Ja, svarte tiltalte.

Det er ikke klart hvorvidt Frostating lagmannsrett tar opp saken til ankebehandling.