Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag behandler i morgen, 8. mars, en søknad fra Ørland kommune om støtte til drift av Ørland Lufthavn i 2016.

Nei til aksjekapital

Søknaden kommer etter at fylkesutvalget i februar sa nei til å gå inn med aksjekapital i selskapet Air Norway, men samtidig åpnet for at det kunne være aktuelt å bidra til drift av lufthavna på Ørlandet.

Ønsker én million

I søknaden ber Ørland kommune om én million kroner i driftssstøtte for inneværende år. Bakgrunnen er at samferdselsdepartementet i årene 2014 og 2015 bidro med tre millioner kroner i driftsstøtte, men for i år reduserte dette beløpet til to millioner kroner.

Over budsjettrammen

Tilskuddet har gått til dekning av Ørland kommunes direkte utgifter til drift av lufthavna, lokaler og finanskostnader. Årets reduksjon begrunner departementet med at det samlede beløpet de ulike lufthavnene har søkt om er høyere enn budsjettrammen på 28,5 millioner kroner.

OM SAKEN: - Godt nytt for flyruta

Kritisk periode

I saksframlegget til fylkesutvalget pekes det på at den sivilie flyruteaktiviteten ved Ørland lufthavn nå er inne i en kritisk periode i forhold til å opparbeide grunnlag for videre drift, og at det derfor vil være uheldig om flyruta må opphøre for et kortere eller lengre tidsrom.

- Regjeringen skulle tatt ansvar

- Jeg mener det eneste rette regjeringen skulle gjort var å la Ørland Lufthavn gå inn i ordningen for statens kjøp av flyruter, når de hadde mulighet til det. Nå er dette for sent i forhold til denne anbudsperioden, sier fylkespolitiker Kirsti Leirtrø (Ap) fra Ørland.

Hun viser til at både kommune og fylkeskommune har jobbet med dette som mål de siste fire årene.

Skuffet

- Nå må vi se på hvordan og om vi kan bidra til at Ørland Lufthavn og flyruta blir videreført. Den er utrolig viktig i den fasen utbygginga av kampflybasen er i nå. En skulle tro at staten da faktisk tok ansvar for akkurat det, og det skuffer meg at de ikke ser dette, avslutter Leirtrø.