Natt til i dag har noen brutt seg inn i forsamlingshuset Øy11Øwi Åfjord. Så langt vet man at de ubudne gjestene har tatt med seg et glass medvekslepenger. Politiet har foreløpig ikke hatt tid til å se på saken grunnetdet celebre besøket bygda har hatt i dag.