Allerede 1. november tiltrer leksværingen Kai Terje Dretvik som rådmann i Leksvik kommune.

I tillegg har Dretvik hatt stillinger i Statens pensjonskasse, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

– Vi ønsker ham velkommen til Leksvikkommune. Vi gleder oss til å ta fatt på spennende oppgaver sammen med nyrådmann, skriver Cecile Lovigny på Leksvik kommune sine nettsider.