- Gjennom justering av flymønsteret har vi i hovedsak løst problemet med fugl i Grandefjæra, sier direktør kampflybase i Forsvarsbygg, Olaf Dobloug til fosna-folket.no. Formell innsigelse er allerede levert fra Forsvarsbygg.

Dette betyr at vern av Brekstadfjæra som avbøtende tiltak, slik Ørland kommune legger opp til i reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon, kan bli avvist av fylkesmannen eller kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Bruker faginstanser

- Vi skal komme med anbefalte tiltak ut fra de ulemper etableringen av kampflybasen fører med seg, sier Dobloug til Fosna-Folket. Han legger til at i denne prosessen så vil man søke råd blant annet hos ulike faginstanser.

Positivt samarbeid

Dobloug beskriver samarbeidet med Ørland kommune som godt, åpent og positivt. Det betyr ikke at man er enig om alt, blant annet gjenstår det fortsatt å bli enig om hvilke støygrenser som skal legges til grunn for hvem som vil få tilbud om innløsning og støyreduserende tiltak. Når det gjelder de avbøtende tiltakene som Ørland kommune har lagt inn i reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon er derimot Dobloug ikke på linje med kommunen.

- Nytt for meg

- Dette er nytt for meg, sier ordfører Hallgeir Grøntvedt når Fosna-Folket ringer og forteller at Forsvarsbygg bestrider at kommunen kan kreve avbøtende tiltak for ulemper som fuglelivet påføres i Grandefjæra.

Grøntvedt legger til at kommunen må skaffe seg klarhet i innsigelsene før kommunestyret neste uke skal behandle reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon, der de avbøtende tiltakene kommunen krever står sentralt.