Austrått Heimevernsområde teller nå over 200 kvinner og menn som er kalt inn til årets øvelse. Denne gangen skal det øves samtidig med Øvelse Trøndelag. Det vil si at kaptein Grøttan denne gangen ikke kommer til å få vite hvem som skal markere mot hans soldater.

– Vi har ikke kontakt med «fienden», sier HV-soldaten.

Realistisk

Som sjef for styrken mener Grøttan at det blir mer realistisk når en samtrener på denne måten. Han mener landet er inne i en spesiell periode for tida. Med det mener han at landet nettopp har vært gjennom ei tid med økt beredskap.

– Dette med forsvar er høyaktuelt, sier områdesjefen.

Oppmøtet

Hver eneste øvelse er mannskapssituasjonen uklar helt fram til oppmøtedagen. Helga starter med to befalsdager der oppmøtet oftest er godt. Områdesjefen og hans stab har oversikt over hvor mange som kommer ut fra antallet søknader om fritak. Imidlertid hender det at enkeltperson kan havne i beknip på grunn av spesielle hendelser.

– Da forsøker vi så langt det lar seg gjøre å være fleksible. Enkelte arbeidsgivere har vanskelig for å gi slipp på gode medarbeide. Men de gode medarbeiderne er også viktige personer for HV, understreker Grøttan.

Ungdommen

Nytt av året er at avdelinga blir ombevæpnet og trent til å bruke geværet HK 416. Men Heimevernet er langt mer enn ei militær avdeling som er tiltenkt krigsliknende operasjoner. En av deres fortrinn er at de består av profesjonelle sivilister som med militær presisjon og organisasjon kan settes inn ved ymse katastrofer og nødsituasjoner.

Heimevernsungdommen i området er blant de mest aktive i Midt-Norge. I år får de prøvd seg som markører, og områdesjefen er fornøyd med innsatsen til ungdommene.