Torhild Aarbergsbotten, som representerer Høyre på Fylkestinget,viser til statistikk som viser at halvtimes avganger hadde vært en bedreløsning, spesielt ettersom en stor del av næringstransporten foregår midt pådagen og man derfor vil få et stort behov for halvtimes avganger dagen igjennom.

- Slik som det ser ut nå, basert på trafikktall, gjenståendepassasjerer og standarder burde kravet vært to ferjer i tidsrommet 6 til 18 påhverdager, med 19 timers åpningstid fra 05.30. Lørdag skulle det vært 17 timersåpningstid fra 06.30 og på søndag 18 timers åpningstid fra 07.30, med to fergeri tidsrommet 12 - 20, forteller Aarbergsbotten.

Hun mener tilbudet ikke tilfredsstiller de nasjonale ogregionale standardene.

- Det har ikke vært stor nok politisk vilje til å gi oss etferjetilbud som har vært i henhold til nasjonale og regionale standarder. Iferjestrategien som ble utarbeidet som en del av Regional Transportplan pekesdet på at Brekstad – Valset har ett av de dårligste ferjetilbudene i regionensett i lys av trafikken som går over ferjestrekningen, og som det ser ut til atvi må fortsatt må leve med de neste 10 – 15 årene.