Reiser fra hele landet for å aksjonere: – Det er en stor skam