Blåser nytt liv i prosjekt for å ta imot tilflyttere