Har skutt luftvernmissil fra helt ny kjøretøytype

foto