Legger ned to ungdomstrinn fra 2023: Utreder fritidstilbud for å minimere transportbehov

foto