Skogbrannfare på Fosen: – Store områder kan bli berørt