Dette har ingen i verden gjort før: «ekstreme scenarioer som man ellers ikke kan trene på i virkeligheten»