Endrer skolekretsgrenser: – Vi har fått en slags marsjordre fra statsforvalteren