Besøkte ulykkesstedet: – Dette betrakter vi som en alvorlig ulykke

foto