Fersk rapport: Elevene ligger i snitt et halvt år bak resten av landet