Kom til innsnødd hjem. Da trådte UP til: – Det kaller jeg et skikkelig serviceoppdrag

foto