Får 10 millioner mindre til helse: – Kan bety omorganisering av tjenester

foto