Det opplyser smittevernoverlege Nikolai Sæther i Indre Fosen kommune.

Indre Fosen kommune har i dag ingen bekreftet smitte ved skoler eller barnehager. Eleven som testet positiv på hurtigtest 18. november, viste seg å være falsk positiv, sier smittevernoverlege i Indre Fosen kommune.

Ha opplyser at bekreftelsen på at det ikke er koronasmitte kom med en PCR-test.

Det er ikke korona på skolene i Indre Fosen per i dag, opplyser Sæther.

Få feilsvar

Sæther sier at feilmarginen med hurtigtester er lav.

– Vi har et fåtall positive hurtigtester ved skoler og barnehager. Det er mer sannsynlig å få falsk negativ enn falsk positiv på hurtigtestene, sier Sæther.

Han understreker at når man bruker mellom tusen og to tusen hurtigtester i kommunen hver uke, så vil falske positive prøvesvar forekomme.

Raske tiltak

Sæther opplyser at kommunen informerer om positive hurtigtester også utenfor kommunens interne arbeid før prøvene av de mer nøyaktige PCR-testene foreligger av hensyn til tiden.

– Vi iverksetter tiltak basert på hurtigtestsvar grunnet svartid på PCR, sier smittevernoverlegen.

St. Olavs hospital har i perioder i høst hatt svartid på PCR-tester for korona på to dager eller mer.

– Høy terskel for å holde elever hjemme

Når en elev får en positiv hurtigtest for korona varsler foresatte både lærer og legekontoret. Legekontoret gir da foreldrene instrukser om hvordan man skal forholde seg.

Så kontakter smittevernlegen rektoren ved den berørte skolen. Dersom man får en positiv prøve fra den påfølgende PCR-testingen kontakter kommunens helsesektor familien.

– Skal husstandsmedlemmer i risikogruppe gjøre noe spesielt når det er smitte i en klasse? - Risikogrupper favner mange og her er det individuelle vurderinger. Terskelen skal være høy for å holde elever hjemme ved smitte i klassen, men dette bestemmer de foresatte, svarer Nikolai Sæther.