– En historisk dom for samiske rettigheter

Medlemmene i familien Jåma fra sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt som fulgte rettsaken fra Høyesteretts lokaler i hovedstaden: Tom Mathias Jåma, Maja Kristine Jåma, Leif Arne Jåma, Anne, John Kristian Jåma og Anne Olive Karlsen. Foto: Kim Nygård / Adresseavisen