Renovering kan bli mer omfattende enn først planlagt: – Var i mye dårligere stand enn vi forutså