Freder dagens skolestruktur og innfører maks eiendomsskatt: – Kan ikke se bort fra det enorme folkelige engasjementet