Vedtok beklagelse til varsler og jordmortjenesten: – Det er utvist svært dårlig lederskap

foto