Kommunene får mye mindre penger for vindkraft enn vannkraft

foto