Fredag 10. august klokken 12 ble fellingstillatelsen på bjørn forlenget med en uke og vil gjelde fram til fredag 17. august klokken 12. Samtidig utvides området hvor fellingstillatelsen gjelder. Nå omfatter området hele Åfjord, Indre Fosen og Verran kommuner. Siste kadaverfunn ble dokumentert på Rovbasen 7. august. Kadaveret ble funnet ved Solskinnskvelven i Verran, nær grensen til Åfjord kommune. Tidlig fredag morgen kan det ha blitt observert bjørn på Eidem i Åfjord.