Kommunen melder om dette på sin hjemmeside.

Ny ledning gjennom det gamle røret

Reparasjonen består i å trekke ny vannledning gjennom det gamle røret. Før dette kan skje, må det graves grøft i begge ender av lekkasjen og det må kjøres video gjennom vannledningen for å sjekke eventuelle større skader på det gamle røret, før ny ledning trekkes gjennom.

Starter over helga

Gravingen starter på tidlig mandag morgen, mens vannavstegningen vil trolig ikke skje før på ettermiddagen. Vannet blir da stengt til reparasjon/utbedring er utført. Hvor lang tid dette vil ta er noe usikkert, men vil pågå ut over kvelden hvis nødvendig.

Alle berørte oppfordres av Osen kommune om å tappe litt vann til nødvendig bruk for denne dagen.