I tredje kvartal 2014 mistet Fosen 25 innbyggere. Hittil i år er det likevel en vekst på 51 innbyggere totalt på Fosen. Hittil i år er det Rissa (36), Åfjord (15), Osen (11) og Ørland (3) som har vekst.

Fødselsunderskuddet hittil i år for Fosen samlet er på -24. Kun Rissa har et lite fødselsoverskudd.

Ser vi på de tre kommunene som innbyggerne på Fosen peker på i innbyggerundersøkelsen ser vi at Rissa – Leksvik har 10.226 innbyggere, Ørland – Bjugn 9878 og at Åfjord – Roan kun har 4240 innbyggere.

Sett i et 10-årsperspektiv er det kun Rissa – Leksvik av de tre kommunesammensetningene som har vekst og den er på 331 nye innbyggere.

-Selv om vi i Rissa ikke opplever den helt store veksten, er det allikevel betryggende at vi vokser jevnt og trutt , selv i en periode med lite aktivitet ved hjørnestensbedriften, og en arbeidsledighet som har vært helt oppe i 6,9 prosent. Det er positivt, men vi håper og tror veksten vil bli større i årene framover, både i Rissa og på Fosen samlet, sier ordfører i Rissa, Ove Vollan (H).