Det gjør han overfor NRK Sogn og Fjordane.

Forskeren mener at nye småkraftverk alene kan skaffe nok strøm til 750.000 husstandar.

- Det er om lag 15 TWh med småskala vannkraft som er både teknisk og økonomisk muglig å gjennomføre. I tillegg kan en utvide og oppruste eksisterende produksjonsanlegg. Så der er store muligheter for å utvide vannkraftproduksjonen i Norge, sier Frode Skjeret til NRK.

Video om vannkraft fra You Tube - en oppgave som ble utført ved Stange videregående skole:

Illustrasjonsbilde. Foto: Terje Dybvik