En stigende rente har gjort at den eventyrlige veksten i boligprisene har avtatt de siste månedene. Nå viser en ny undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av Storebrand, at norske boligeiere er forsiktige optimister.

Salgsdirektør i Storebrand, Arne Martin Laukvik, mener at det som påvirker boligprisene mest, er arbeidsledigheten.

– Det gode arbeidsmarkedet ser ut til å vedvare, og høyere lønninger vil etter hvert gi rom før økte boligpriser igjen. Det er først hvis folk frykter for arbeidsplassen sin at de ikke kjøper ny bolig, sier Laukvik.

57 prosent av de spurte i Trøndelagsfylkene samt Møre og Romsdal tror boligprisene der de bor vil være høyere om tre år enn i dag. Kun fem prosent tror prisene vil være mye lavere om tre år enn i dag. Unge under 30 år er betydelig mer optimistiske enn de over 30, viser undersøkelsen.