11 skoler i Trøndelag blir rammet av streiken fra mandag; Ti i Sør-Trøndelag og én i Nord-Trøndelag. Dette skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding. Det ble i dag sendt ut streikevarsel for 5500 lærere i hele landet.

Plan klar for videre opptrapping

Så langt er ingen Fosen-skoler berørt av streiken.

- Lærere i Fosen-skoler kan absolutt bli tatt ut i streik på et senere tidspunkt. Streikevarselet i dag er del to av opptrappingen av streiken, men vi har planen for videre opptrapping klar, opplyser Lisbet Strickert, leder i fylkeslaget til Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

- Er noen Fosen-skoler del av planen for den videre opptrappingen?

- Det kan jeg ikke svare på nå. Vi har krav på oss om å varsle om hvem som blir tatt ut i streik fire dager i forkant. Dette betyr at ingen Fosen-skoler er berørt fra mandag. Lærere på Fosen kan imidlertid bli tatt ut i streik senere, påpeker Strickert.

Krever mer fleksibilitet

I første fase av streiken, før sommeren, ble 33 lærere ved Rothaugen skole i Bergen tatt ut i streik. Som følge av den pågående konflikten med KS, trappet Utdanningsforbundet opp streiken i dag. De 5500 lærerne, som er tatt ut på landsbasis, underviser ved ungdomsskoler og videregående skoler.

– Vi krever en arbeidstidsavtale som anerkjenner lærerjobbens egenart. Vi streiker for mer fleksibilitet i skolehverdagen, for mindre detaljstyring helt inn i klasserommene, og for å styrke lærerrollen. Kort sagt; vi krever at lærerne får mulighet til å være gode lærere, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied i en pressemelding.