Det er politi.no som melder om dette.

Over nyttår skal Politidirektoratet, Mattilsynet, politidistriktene og ØKOKRIM samles til fagseminar om dyrevelferd.

Felles plattform

Hensikten er å etablere en felles plattform for bedre samarbeid. Både Politidirektoratet og Mattilsynet ønsker et mer systematisk samarbeid og raskere oppfølging av sakene. Et tettere samarbeid mellom politiet og Mattilsynet skal også gi bedre mulighet til å benytte den samlede kompetansen i dyresaker.

Etterforskningsmetoder og regelverk

På seminaret 21. og 22. januar deltar Politidirektoratet, Mattilsynet, politidistriktene og ØKOKRIM. Formålet med seminaret er å gi deltakerne økt kjennskap til etterforskningsmetoder og regelverk. Hvilke utfordringer og forventninger som er knyttet til kriminalitet mot dyrevelferd, står også sentralt. Det skal videre legges til rette for et godt lokalt samarbeid mellom etatene.

Inn i opplæringen

Politihøgskolen har tatt inn dyrevelferd som en del av opplæringen for tjenestemenn som tar etterutdanning innen miljøkriminalitet. Det er politidistriktenes miljøkoordinatorer som fungerer som kontaktpersoner for Mattilsynet. Det er dette samarbeidet som styrkes nå, ifølge politi.no.