Problematikkenrundt støy og erstatninger vil være hovedfokus når det holdes temamøte og kurstorsdag kveld. Det er Økonor og Støygruppe Ørland som arrangerer temamøtet. Deter påmelding med en påmeldingsavgift for deltakerne. Betydningen støyen får forvirksomheten på eiendommen og bruken av denne vil bli vektlagt. Dette kan fåvirkning både på erstatningsnivå og skattelegging.

Advokat Svein Aalling fra Orwall & Co kommer fra Oslo.Advokaten har brei røynsle fra dette feltet. Han vil holde et foredrag i todeler der første del vi ta for seg boligerstatning. Andre del vil omhandlelandbrukseiendommer og problemstillinger knyttet til slike.