De eldreutgjør 35 prosent av alle drepte og hardt skadde fotgjengere. Flertallet blantdisse er kvinner. – Nå må voksne begynne å bruke refleks, sier direktør JanJohansen i Trygg Trafikk.

I dag, torsdag, erdet den nasjonale refleksdagen.

– Har du ikke tattfram refleksen tidligere i høst, er denne dagen en god anledning til å gjøredet, sier direktøren, som sammen med Trygg Trafikk marker refleksdagen over hele landet.

De siste fem årene har533 fotgjengere blitt drept og hardt skadd i trafikken, viser tall fraStatistisk sentralbyrå.

Her utgjør personeri alderen 65 år og oppover en uforholdsmessig stor andel. Blant deulykkesutsatte eldre er flertallet kvinner.

– Refleksen er lettå glemme. Ha den gjerne hengende på alt yttertøy. Og husk å minne familie ogvenner på at refleks redder liv, sier Johansen.