Tardu risken på ikke å bli sett i trafikken? Alle vet at det er lurt å brukerefleks, men bare én av fire gjør det. – Refleks er livsviktig uansett alder.Bruker du refleks reduseres faren for å bli påkjørt med 85 prosent, sier IngerElisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

–Alle bilføreres skrekk er å kjøre på en fotgjenger. La oss samarbeide på veienog gjøre oss synlige når vi er ute og går, sier Sagedal.

Husker på barna

2,2millioner bilførere har opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger de ikke kunnese i mørket. En bilfører som bruker nærlys, vil vanskelig oppfatte en gåendeuten refleks på en avstand på om lag 30 meter. Det betyr at bilføreren da harto sekunder på å reagere dersom farten er 50 km/t og 3,5 sekunder i 30 km/t.

–Man husker på at barna skal ha refleks, men glemmer ofte seg selv. Uansettalder er refleks like viktig og bør være like naturlig som å bruke bilbelte.Ofte tror gående at bilisten ser dem, fordi de selv ser bilen, men slik er detdessverre ikke, forteller kommunikasjonssjefen.

–Litt uoppmerksomhet eller motlys fra møtende trafikk, gjør at bilføreren ikkeser den gående i det hele tatt.

Liv og død

Talleneblir ganske annerledes ved bruk av refleks. Da vil bilføreren oppdage dengående på 150 meters avstand ved bruk av nærlys. Dette gir 10 sekunder åreagere på ved 50 km/t og 18 sekunder ved 30 km/t.

–Tallene er klare. Bruk av refleks er forskjell på liv og død, sier Sagedal.

Gult eller hvitt

Ogsåsyklistene må bruke reflekser. Sykkelen skal ha rødrefleks bak, og på pedalene eller pedalarmene skal det være hvit eller gulrefleks.

–I mørket er lys på sykkelen avgjørende. Alle syklerskal ha lykt foran som gir gult eller hvitt lys, og bak skal den ha en lykt somgir rødt lys. Refleksvest og refleksbånd nederst på beina gjør at du somsyklist er enda mer synlig for andre i trafikken, forteller hun.LES OGSÅ: Her kommer det snø i de nærmeste dagene