Ørland kommune får skylda for at staten ikke er enig med seg sjøl, mener Grøntvedt. Han henviser til at fylkesmannen, som er en statlig instans, har satt støykrav som Forsvarsbygg, også statlig, ikke er enig i.

Ifølge Grøntvedt ble forhandlingene med Forsvarsbygg avsluttet forrige mandag, to dager før forsvarsministeren sendte sitt brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Måtte gi etter for staten

Planutvalget i kommunen hadde sitt siste møte fredag.

– Dette er en forferdelig trasig måte å opptre på. Når en leser mellom linjene i ministerens brev, kan det se ut som om Ørland kommune får skylda for at staten ikke er enig med seg sjøl, sier Grøntvedt.

Når det gjelder forhandlingene med Forsvarsbygg mener ordføreren at kommunen har måttet gi etter på det aller meste. De har fått til gang- og sykkelveg fra Uthaug til Kottemyra. En strekning på vel én kilometer av de 3,9 kilometer som skal til for å få trygg ferdselveg for myke trafikkanter mellom Uthaug og Brekstad.

Det som står igjen er å få til en avtale om en pris på overtakelse av skolen.

Ønsket støymøte

Grøntvedt har vært i telefonkontakt med statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet. Blant annet ønsket kommunen at representanter for politisk ledelse i Forsvarsdepartementet skulle komme og møte seksten representanter for dem som er verst rammet av støy.

Der fikk han beskjed om at det ikke var aktuelt foreløpig.

Planutvalget i kommunen består av de samme medlemmene som formannskapet. Der sitter Høyre og Fremskrittspartiet med tre mot posisjonens fire medlemmer.

– Er dere i planutvalget enige i forhold til spørsmålet om statlig overtakelse av planarbeidet?

– Vi veit det er kontakter mellom regjeringa og folk i opposisjonspartiene i Ørland kommune, sier Grøntvedt.