Åfjord har vedtatt sammenslåing med både Bjugn og Roan, men nå som Bjugn etter alle solemerker blir tvangssammenslått med Ørland legges førstnevnte trolig på is.

- Nå bekreftes det at det blir tvangssammenslåing, og det kommer ikke som en bombe på noen. Det er klart det vil påvirke prosessen mellom Åfjord og Bjugn, sier fungerende ordfører Jon Husdal (Sp) i Åfjord.

Realisme

Husdal sier forhandlingene og intensjonsavtalen om sammenslåing med Bjugn kan se ut som å være bortkastet tid og ressurser.

- Vi blir nødt til å ta en diskusjon med Bjugn om det er realisme i å fortsette arbeidet eller ikke, sier Husdal.

Stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad (V), som deltok i pressekonferansen fra Stortinget onsdag morgen, sa i dag til Fosna-Folket at Åfjord og Roan blir slått sammen.

Ikke aktuelt

Husdal utelukker imidlertid ikke at også Osen kan bli en del av denne konstellasjonen.

- Vi holder fast på vedtak om sammenslåing med Bjugn og Roan, men kanskje er det på tide å invitere Osen til dialog dersom de ønsker å gå sørover, sier Husdal.

Stortingsflertallet har oppfordret Åfjord og Roan, Bjugn og Ørland til å finne sammen til en storkommune basert på frivillighet. Husdal er tydelig på at det ikke er aktuelt i Åfjord.

Kulturforskjeller

- Kommunestyret i Åfjord har vært klinkende klar på at sammenslåing med Ørland er uaktuelt. Det står også i intensjonsavtalen vi har med Bjugn, sier Husdal.

- Er det kjøttvekta dere frykter?

- Kjøttvekta er en ting. Det vi vet er at Ørland selv har satt seg i den situasjonen hvor de blir sittende alene på enden. Det er store kulturforskjeller når det gjelder samarbeid mellom Åfjord og Ørland. De mener de er størst i en del sammenhenger, og at de derfor må bli hensyntatt mer enn andre, utdyper han.

Bør treffes

I etterkant av onsdagens avsløringer mener Husdal det er fornuftig at de berørte kommunene på Fosen treffes for å diskutere saken. Men ørlendingene vil ikke bli invitert.

- Vi må invitere Bjugn, Roan og Osen til en prat om situasjonen. Men ikke Ørland.

Han synes det er synd at de frivillige vedtakene som Bjugn og Åfjord har fattet om sammenslåing ikke blir anerkjent av regjeringen og støttepartiene.

- Man har sagt at man skal legge vekt på frivillighet, men det har de gått bort fra. Jeg synes det er merksnodig at de bruker tvang på Fosen, når vi ser at de ikke gjør det andre steder. Det virker både tilfeldig og planlagt på samme tid, sier Husdal.