- Dette betyr ikke så mye annet enn at vi har en skjerpet årvåkenhet, en økning av beredskapen som vi for eksempel har ved internasjonale operasjoner, sier fungerende luftvingsjef, Torkill Bakken, til Fosna-Folket fredag kveld klokka 21.30.

Han forklarer at de forholder seg til Forsvarets operative hovedkvarter (FOHK) på Reitan i Bodø, hvor det er løpende vurderinger i forhold til situasjonen.

Vi har foreløpig ikke fått bistandsanmodning fra politiet, men vi har økt beredskapen og står klare, sier kommunikasjonssjef i Forsvarets operative hovedkvarter Petter Hallvard Foght Lindqvist til adressa.no.