Norge kommer til å delta i den internasjonale militæraksjonen. Dette bekrefter forsvarsministeren etter at FN sent i går kveld norsk tid vedtok militær intervensjon og flyforbudsone i Libya.

- Det er én mulighet. Her skal det også bli satt i gang en stor humanitær operasjon som også kan gjøre transportfly aktuelt, sier Faremo, om det er aktuelt å bruke F-16 for å stoppe Gadaffis herjinger i Libya.

Dette er mulighetene som Luftforsvaret kan stille opp med: F-16 jagerfly til bombetokt, avskjæring av fly og eventuelle luft til luft-kamper,Orion overvåkningsfly til overvåking flyforbudssonen over LIbya, DA 20 Falcon Jet til elektronisk krigføring, blant annet til å lamme sambandsutstyr og radarsamband på bakken eller Hercules transportflytil å frakte nødhjelp til den planlagte humanitære operasjonen i landet.

Forsvarsministeren i Danmark, Gitte Lillelund Bech, har opplyst om at de sender seks F-16 jagerfly, samt et militært transportfly til Libya.

Hvis Forsvarsdepartementet velger å bruke F-16 kan maskiner fra hovedflystasjonene Ørland eller Bodø bli satt inn i aksjonen.