Rundt 30 personer fra fire ulike departement, miljødirektoratet, fylkesmannen, fylkeskommunen, Ørland bondelag, støygruppe Ørland og ørland kommune deltar tirsdag på en samling i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er sistnevnte departement som skal avgjøre om innsigelsene Forsvarsbygg har levert skal tas til følge, eller om planen kommunestyret i Ørland enstemmig gikk inn for før jul skal danne grunnlaget for hvor grensene går for rød og gul støysone.

Alltid befaring

Dagen startet med en samling på Ørland rådhus, der partene presenterte sine ulike syn. Statssekretær Per-Willy Amundsen (FrP) fra kommunal- og moderniseringsdepartementet åpnet med å orientere om selve saksgangen. Amundsen sa blant annet at man alltid la inn en befaring i slike saker, selv om det er ikke er påkrevd.

I skolegården

Hårberg skole var ett av stoppestedene under befaringen. Her fikk deltakerne ved selvsyn se skolens nærhet til kampflybasen. Statssekretær Amundsen utsatte avgangen fra skolen i det lengste, i håp om å få høre hvordan det er å oppholde seg i skolegården når F-16 tar av fra rullebanen. Amundsen måtte imidlertid nøye seg med lyden fra F-16 som trolig takset inne på basen, og et SeaKing redningshelikopter som på fløy over skoleområdet.

Frist på tre uker

På spørsmål fra fosna-folket.no ønsket ikke Amundsen å spekulere i hvor selve saken står, men han opplyser at partene i saken får en frist på tre uker til å komme med ytterligere kommentarer etter befaringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil hele veien gi saken høy prioritet, slik at en avgjørelse kan komme så snart som mulig.

Skolepenger

Statssekretær Øystein Bø (H) fra forsvarsdepartementet sier at også hans departement ønsker en rask avklaring i forhold til innsigelsene. Etter mange besøk i Ørland er Bø godt kjent med utfordringene som følger med etableringen av den nye kampflybasen. Han besøkte også kommunen i fjor da Forsvarsbygg tilbød kommunen å kjøpe Hårberg skole. Tilbudet til kommunen er i dag 78 millioner kroner, basert på teknisk verdi.  Kommunen mener en ny skole vil koste 155 millioner kroner, og ønsker dette kompensert.