Mandag morgen 22. mai starter fjellsikringsarbeidet. Det er mest fjellrensking og litt bolting av fjellet som skal utføres på to steder langs fv. 32 mellom Stokksund og Harbak i Åfjord kommune, nærmere bestemt ved Høvika og Svanabekken. Vegen er smal og ligger under en høy fjellside. Fv. 32 må stenges om dagen mens det pågår arbeid av hensyn til trafikantenes og mannskapets sikkerhet. Vegen blir stengt i inntil 3 timer av gangen. Vegen blir åpnet for trafikk på planlagte tidspunkter tilpasset skoletransporten.

Det foregår ikke arbeid på kvelds- og nattestid og på søndag, og da er vegen åpen for trafikk som vanlig.

På fredag ettermiddag når det er hytteutfart planlegges det å slippe forbi trafikken oftere og avslutte arbeidet tidligere, ca. kl. 15. Det samme gjelder ettermiddagen onsdag 24. mai siden det er helligdag dagen etter.

- Vi beklager ulempene vegstengningene medfører for trafikantene. Av hensyn til sikkerheten til trafikantene og til mannskapet som jobber, er vi nødt til å stenge vegene. Vi skal gjøre det vi kan for å sørge for god fremkommelighet i arbeidsperioden. Vi ber om at alle følger skiltingen og tar hensyn til anleggsarbeiderne, sier byggeleder Aleksandar Pesut i Statens vegvesen.

Vegen er stengt for trafikk følgende tidspunkt:

Mandag - fredag:

07:00 - 08:15

08:45 - 11:45

12:30 - 14:45

15:15 - 17:30

18:00 - 19:00

Lørdag:

07:00 - 10:00

10:30 - 13:30

14:00 - 17:00

17:30 - 19:00

Det vil foregå fjellsikringsarbeid flere steder på Fosen i løpet av våren og sommeren. Nå er fjellsikringsarbeidet ferdig på fylkesveg 715. Det starter på fylkesveg 32 Stokksund - Harbak i Åfjord kommune neste uke, og når det er ferdig starter fjellsikringsarbeidet på fylkesveg 717 ved Rørvik i Rissa kommune. Til sist vil det foregå på fylkesveg 718 ved Hasselvika i Rissa kommune.